Josef Novák Muž Click to view the family tree

Narozen: 1766
Úmrtí:      

Poznámky: z Řitonic 13

Josef rodina

Manžel(ka): Anna Turková (Oddáni 1811)
Děti: Anna Nováková
 

Josef odkaz

Rodiče:
Sourozenci: