Jan Pospíšil Muž Click to view the family tree

Narozen: 1591
Úmrtí:      

Povolání: v SPPV 1651 uveden jako konšel z Vojtěchova, 60 let, katolík
v BR 1654 uveden jako sedlák z Vojtěchova, 30 strychů

Poznámky: z Vojtěchova

Jan rodina

Manžel(ka): Anna (Oddáni)
Děti: Vít Pospíšil, Anna Pospíšilová, Karel Pospíšil
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: