Jiřík Dospěl Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: 1695 ujal grunt v Mrákotíně

Poznámky: z Mrákotína

Jiřík rodina

Manžel(ka): Lidmila (Oddáni)
Děti: Matěj Dospěl, Václav Dospěl, Jan Dospěl, Jakub Dospěl, Dorota Dospělová
 

Jiřík odkaz

Rodiče:
Sourozenci: