Jiří Novotný Muž Click to view the family tree

Narozen: 6-Leden-1724
Úmrtí:     1/1769 nežije

Povolání: podruh z Mrákotína 38, 5, 44
1744 ujal grunt čp. 5 po tchánovi Matěji Dospělovi v Mrákotíně za 100 kop.
Skrze dluhy grunt v roce 1768 ujal jeho švagr Václav Dospěl.

Poznámky:
* Mrákotín
matrika Hlinsko 216/P4110576

Jiří rodina

Manžel(ka): Ludmila Dospělová (Oddáni 1-Listopad-1744)
Děti: Kateřina Novotná, Anna Novotná, Anna Novotná, Jan Novotný, Rosalie Novotná, Dorota Novotná
matrika Hlinsko 217/P4110364

Jiří odkaz

Rodiče: Jan Novotný, Alžběta Nekvindová
Sourozenci: Václav Novotný, František Novotný