František Galeta Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Poznámky: z Velíkové 9

František rodina

Manžel(ka): <NoName> (Oddáni)
Děti: Jiří Galeta
 

František odkaz

Rodiče:
Sourozenci: