Josef Mlýnek Muž Click to view the family tree

Narozen: 7-Srpen-1824
Úmrtí:      

Poznámky:
* Kostelec u Štípy 49
matrika Štípa 4715, str. 121, foto 115

Josef odkaz

Rodiče: Josef Mlýnek, Anna Velikovská
Sourozenci: Jan Mlýnek, Anna Mlýnková