Jiří Mach Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     1745 nežije

Povolání: z Jaroslavic

Jiří rodina

Manžel(ka): <NoName> (Oddáni)
Děti: Barbora Machová
 

Jiří odkaz

Rodiče:
Sourozenci: