Antonín Kuřák Muž Click to view the family tree

Narozen: 9-Březen-1670
Úmrtí:      

Povolání: 1696 kantor štěkeňský, při svatbě uveden jako syn fišmistra z Blatné
1702 kantor ve Volenicích u Strakonic
kantor ve Štěkni a varhaník

Poznámky:
* Blatná
matrika Blatná 1, str. 1388, foto 151
(z dvojčat)

Antonín Kuřák žádá Joanna Frantze Krackowského říšského hraběte von Kollowrath, aby jeho budoucí manželku Annu Marii, dceru Matthiase Zöberera, kamenického mistra z Českého Krumlova, který není nikomu zavázán poddanstvím, nezavazoval k poddanství z titulu sňatku s poddaným, což se má vztahovat i na jejich případné děti. Na versu návrh kladného vyřízení datovaný Chlumec, 5. února 1694 s připojeným souhlasem vrchnosti (praes. 10. III. 1750).
Ověřeno purkmistrem a radou města Blatné 16. srpna 1735
AHMP

Antonín manželství #1

Manžel(ka): Anna Marie Zöbererová (Oddáni 28-Září-1694)
Děti: Jan Štěpán Kuřák, Terezie Kuřáková, Martin Kuřák, Anna Marie Kuřáková
matrika Štěkeň 1, str. 510, foto 270

Antonín manželství #2

Manžel(ka): Alena Petráčková (Oddáni 17-Leden-1701)
Děti: Alžběta Kuřáková, Antonín Kuřák, Anna Marie Kuřáková, Monika Kuřáková, Jakub Kuřák
matrika Písek 31, str. 19, foto 21
v matrice jsou přepisované roky

Antonín odkaz

Rodiče: Vít Kuřák, Mandalena
Sourozenci: Kateřina Kuřáková, Veronika Kuřáková, Jiří Kuřák, Veronika Kuřáková, Voršila Kuřáková, Justina Kuřáková, Augustin Kuřák, Jan Kuřák