Jakub Boháč Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: sklář ze Žumberka 12, syn po Josefu Boháčovi

Jakub rodina

Manžel(ka): Kateřina Nováková (Oddáni 31-Leden-1775)
Děti:
odd. Žumberk
matrika Žumberk 1061/2/P526076

Jakub odkaz

Rodiče:
Sourozenci: