Jan Pilousek Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Jan rodina

Manžel(ka): Otilie Glinská (Oddáni 25-Listopad-1911)
Děti:
odd. Orlová

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: