Jan Antonín Payer Muž Click to view the family tree

Narozen: 18-Červenec-1720
Úmrtí:      

Povolání: též Peuer, Pauer

Poznámky:
* Praha, od Tesařů
matrika Praha sv. Vojtěch VO N3O3
str. 261, foto 259

Jan rodina

Manžel(ka): Anna Bačovská (Oddáni 23-Říjen-1740)
Děti: Anna Payerová, Jan Payer, Antonín Payer, Matěj Payer, Terezie Payerová
Praha, od Pfafů
matrika Praha sv. Vojtěch VO N3O3
str. 140, foto 143

Jan odkaz

Rodiče: Jiřík Pauer, Anna Marie
Sourozenci: