Václav Sokol Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     1744 nežije

Povolání: ze Zádolí

Václav rodina

Manžel(ka): <NoName> (Oddáni)
Děti: Jiří Sokol, Matěj Sokol, Josef Sokol, Mikuláš Sokol
 

Václav odkaz

Rodiče: Lukáš Sokol, Marie
Sourozenci: Jan Sokol, Lukáš Sokol