Václav Adámek Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: z Vítěněvsi

Václav rodina

Manžel(ka): Magdalena (Oddáni)
Děti: Marie Adámková, Jiří Adámek, Jan Adámek
 

Václav odkaz

Rodiče:
Sourozenci: