Jiří Dohnal Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     1709 nežije

Povolání: z Dolního Újezda

Jiří rodina

Manžel(ka): <NoName> (Oddáni)
Děti: Zuzana Dohnalová
 

Jiří odkaz

Rodiče:
Sourozenci: