Urban Chalupa Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: též Vrba

Poznámky: z Tiché

Urban rodina

Manžel(ka): Zuzana Malochová (Oddáni 24-Únor-1669)
Děti: Anna Chalupová, František Chalupa, Matěj Chalupa, Dorota Chalupová, Václav Chalupa, Dorota Chalupová
matrika Drahotuše L IV 1, str. 389, foto 179

Urban odkaz

Rodiče: Ondřej Chalupa, <NoName>
Sourozenci: