Jan Kopečný Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: z Ústí (u Hranic)

Jan rodina

Manžel(ka): Dorota (Oddáni)
Děti: Rosina Kopečná, Rosina Kopečná, Ondřej Kopečný
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: