Václav Gill Muž Click to view the family tree

Narozen: 21-Listopad-1795
Úmrtí:      

Poznámky:
* Petĝvald 51
matrika Petĝvald SO IV 1, str. 11, foto 6

Václav odkaz

Rodièe: Jan Gill, Anna Vicherková
Sourozenci: Marina Gillová, Anna Gillová, Zuzana Gillová, Pavel Gill, Jan Gill, Veronika Gillová, Josef Gill, František Gill, Bernard Gill, Bartolomìj Gill, Matìj Gill, Kateĝina Gillová, Václav Gill