Jan Rozbroj Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     1783 nežije

Jan rodina

Manžel(ka): Marina (Oddáni)
Děti: Marina Rozbrojová
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: