kubankova_zofie_1886_003

Žofie Kubánková Žena Click to view the family tree

Narozen: 13-Listopad-1886
Úmrtí: 22-Červen-1977   pohřbena v Orlové

Poznámky:
* Lazy 84
matrika Orlová Ka V 15, str. 7, foto 4
+ Orlová

Žofie rodina

Manžel(ka): Robert Řezák (Oddáni 23-Říjen-1909)
Děti: Bohumila Řezáková, Josef Řezák
Orlová

Žofie odkaz

Rodiče: Jan Kubánek, Anna Glinská
Sourozenci: Barbora Kubánková, Viktor Kubánek, Anna Kubánková, Josef Kubánek, Marie Kubánková, Gabriela Kubánková, Jindřich Kubánek, Josefa Kubánková

Žofie album obrázků

rezak_robert_1886_004 Orlová 1933
dole zleva: Žofie Kubánková*1886; Bohumír Bobák*1931; Jan Bobák*1927; Robert Řezák*1886
nahoře zleva: Valentin Bobák*1901; Bohumila Řezáková*1908; Josef Řezák
kubanek_jan_1858_003 Orlová 1933, zlatá svatba Jana a Anny Kubánkových
nahoře zleva: Emil Šimíček; Jan Budík*1899; Jindřich Kubánek*1899; Jindřich Šimíček*1920; Josef Kubánek*1892; Theodor Olšar*1892; Josef Řezák; Robert Řezák*1886
uprostřed zleva: Milka (manž. Jindřicha Kubánka); Barbora Kubánková*1883; Milka (manž. Josefa Kubánka); Anna Kubánková*1889; Valentin Bobák*1901; Oldřich Olšar*1920
sedící zleva: Gabriela Kubánková*1897; Josefa Kubánková*1902; Anna Glinská*1861; Jan Kubánek*1858; Bohumila Řezáková*1908; Žofie Kubánková*1886; Bohumír Bobák*1931; Marie Kubánková*1894
na zemi zleva: Anděla Kubánková; Jan Bobák*1927; ?
kubankova_zofie_1886_001 Žofie Kubánková*1886; Bohumila Řezáková*1908
kubankova_zofie_1886_002 Josef Řezák; Žofie Kubánková*1886; Bohumila Řezáková*1908
kubankova_zofie_1886_003 Orlová 1946
Žofie Kubánková*1886
kubankova_zofie_1886_004 Žofie Kubánková*1886
kubankova_zofie_1886_005 Orlová
Marie Kubánková*1894; Žofie Kubánková*1886; Josefa Kubánková*1902