Jan Gaislar Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     1672 nežije

Povolání: z Polanky

Jan rodina

Manžel(ka): <NoName> (Oddáni)
Děti: Barbora Gaislarová
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: