Adam Kyncl Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     1673 nežije

Povolání: z Polanky

Adam rodina

Manžel(ka): <NoName> (Oddáni)
Děti: Anna Kynclová
 

Adam odkaz

Rodiče:
Sourozenci: