Jiří Liberda Muž Click to view the family tree

Narozen: 24-Únor-1819
Úmrtí:      

Poznámky:
* Lazy 6
matrika Orlová Ka V 5, str. 17, foto 78
+

Jiří odkaz

Rodiče: Josef Liberda, Zuzana Stodolová
Sourozenci: Josef Liberda, Marina Liberdová, František Liberda, Anna Liberdová, Zuzana Liberdová