Rudolf Macura Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Rudolf odkaz

Rodiče: Macura, Žofie Řezáková
Sourozenci: František Macura, Emanuel Macura