Jaroslav Kielkovský Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: lázeňský, masér
vyznání čbr. ev.

Jaroslav rodina

Manžel(ka): Valerie Klimecká (Oddáni)
Děti: Petr Kielkovský
 

Jaroslav odkaz

Rodiče:
Sourozenci: