rezak_robert_1886_002

Robert Řezák Muž Click to view the family tree

Narozen: 25-Březen-1886
Úmrtí: 25-Duben-1937   pohřben v Orlové

Povolání: Byl zpočátku horníkem, pak pracoval jako strojník Hlavní jámy v Orlové. Během první světové války bojoval na východní frontě, byl v zajetí v Rusku.

Poznámky:
* Karviná 363
matrika Karviná Ka II 23, str. 341, foto 180
+ Orlová

Robert rodina

Manžel(ka): Žofie Kubánková (Oddáni 23-Říjen-1909)
Děti: Bohumila Řezáková, Josef Řezák
Orlová

Robert odkaz

Rodiče: Antonín Řezák, Viktorie Liberdová
Sourozenci: Žofie Řezáková, František Řezák, Hermína Řezáková, Josef Řezák, Vilma Řezáková, Marie Řezáková, Antonín Řezák, Rudolf Řezák, Adolf Řezák, Viktorie Řezáková, Štěpánka Řezáková

Robert album obrázků

rezak_robert_1886_004 Orlová 1933
dole zleva: Žofie Kubánková*1886; Bohumír Bobák*1931; Jan Bobák*1927; Robert Řezák*1886
nahoře zleva: Valentin Bobák*1901; Bohumila Řezáková*1908; Josef Řezák
rezak_robert_1886_001 Robert Řezák*1886 - první zleva ležící
rezak_robert_1886_002 Robert Řezák*1886
rezak_robert_1886_003 v ruském zajetí 13.9.1917
Robert Řezák*1886
kubanek_jan_1858_003 Orlová 1933, zlatá svatba Jana a Anny Kubánkových
nahoře zleva: Emil Šimíček; Jan Budík*1899; Jindřich Kubánek*1899; Jindřich Šimíček*1920; Josef Kubánek*1892; Theodor Olšar*1892; Josef Řezák; Robert Řezák*1886
uprostřed zleva: Milka (manž. Jindřicha Kubánka); Barbora Kubánková*1883; Milka (manž. Josefa Kubánka); Anna Kubánková*1889; Valentin Bobák*1901; Oldřich Olšar*1920
sedící zleva: Gabriela Kubánková*1897; Josefa Kubánková*1902; Anna Glinská*1861; Jan Kubánek*1858; Bohumila Řezáková*1908; Žofie Kubánková*1886; Bohumír Bobák*1931; Marie Kubánková*1894
na zemi zleva: Anděla Kubánková; Jan Bobák*1927; ?
kubankova_josefa_1902_003 Orlová 25.10.1921
Nahoře zleva: Gabriela Kubánková*1897; Emil Šimíček; ?; Marie Kubánková*1894; František Krmášek*1891; Theodor Olšar*1892; Oldřich Olšar*1920; Josef Kubánek*1892; ?; ?
Uprostřed zleva: Barbora Kubánková*1883; Josef Řezák; Karel(?) Budík (bratr ženicha); Milka (manž. Jindřicha Kubánka); Jindřich Kubánek*1899; kněz; Anna Kubánková*1889; kněz; Milka (manž. Josefa Kubánka); Bohumila Řezáková*1908; Josef Budík (bratr ženicha); ?; ?
Sedící zleva: Žofie Kubánková*1886; Robert Řezák*1886 (svědek nevěsty); Anna Glinská*1861; Jan Kubánek*1858; Josefa Kubánková*1902; Jan Budík*1899; Leopoldina Parmová (matka ženicha); ?; Bohuš Parma (svědek ženicha); ?