Josef Boskovic Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: měšťan a obchodník železem z Prahy
původem z Boskovic na Moravě
jinak Boskovský
pokřtěný žid, svobodný občan

Josef rodina

Manžel(ka): Lidmila (Oddáni)
Děti: Josef Boskovic, Anna Boskovicová, Petr Boskovic, Valburga Boskovicová, František Boskovic, Šimon Boskovic, Barbora Boskovicová, Josefa Boskovicová
 

Josef odkaz

Rodiče:
Sourozenci: