Josef Jakub Hippius Muž Click to view the family tree

Narozen: 14-Bĝezen-1774
Úmrtí:      

Poznámky:
* Dolní Pĝím 6
matrika Probluz 135-2/P8050124

Josef odkaz

Rodièe: Matìj Hippius, Kateĝina
Sourozenci: Ludmila Hippiusová, Anna Hippiusová, Ludmila Hippiusová, Ludmila Hippiusová, Ludmila Hippiusová, František Hippius, Monika Hippiusová, Monika Hippiusová, Kateĝina Hippiusová, Josef Hippius, Josef Hippius