Ludmila Hippiusová Žena Click to view the family tree

Narozen: 18-Kvìten-1759
Úmrtí:      

Poznámky:
* Dolní Pĝím
matrika Probluz 135-2/P8050116

Ludmila rodina

Manžel(ka): Martin Bareš (Oddáni 16-Leden-1780)
Dìti: Václav Bareš, Magdalena Barešová, Martin Bareš, Josef Bareš, Jan Bareš
matrika Probluz 135-2/P8050229

Ludmila odkaz

Rodièe: Matìj Hippius, Kateĝina
Sourozenci: Ludmila Hippiusová, Anna Hippiusová, Ludmila Hippiusová, Ludmila Hippiusová, František Hippius, Monika Hippiusová, Monika Hippiusová, Kateĝina Hippiusová, Josef Hippius, Josef Hippius, Josef Hippius