Václav Krušina Muž Click to view the family tree

Narozen: 1634
Úmrtí: 28-Srpen-1682    

Povolání: v SPPV 1651 uveden jako syn Maruše Krušinové, nekatolík, 17 let
26.10.1657 kupuje grunt v Máslojedech po svém otci za 190 kop (GK Máslojedy P1230374)

Poznámky:
*
+ Máslojedy
matrika Holohlavy 42-2/1264

Václav rodina

Manžel(ka): Marie (Oddáni)
Děti: Jan Krušina, Jiřík Krušina, Dorota Krušinová, Matěj Krušina, Marie Krušinová, Kateřina Krušinová
 

Václav odkaz

Rodiče: Martin Krušina, Markéta
Sourozenci: Petr Krušina, Alžběta Krušinová, Dorota Krušinová, Anna Krušinová, Marta Krušinová, Alina Krušinová