Jan Nedobyl Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: z Hořiněvsi

Jan rodina

Manžel(ka): Anna Krušinová (Oddáni 7-Listopad-1670)
Děti:
matrika Holohlavy 42-1/IMG_9049

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: