Václav Podhajskŭ Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: 1666 mlynáĝ ve Spálenci

Václav rodina

Manžel(ka): Kateĝina (Oddáni)
Dìti: MikulᚠPodhajskŭ, Martin Podhajskŭ, Maryna Podhajská, Magdalena Podhajská, Kateĝina Podhajská, Jan Podhajskŭ, Anna Podhajská
 

Václav odkaz

Rodièe:
Sourozenci: