Václav Klumpar Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: v nápadu po otci 1613

Václav odkaz

Rodièe: Martin Klumpar, Anna
Sourozenci: Jan Klumpar