Ignác Klumpar Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: 1711 v nápadu po otci

Poznámky:

Ignác odkaz

Rodiče: Jindřich Klumpar, Salomena
Sourozenci: Kateřina Klumparová, Kryštof Klumpar, Anna Klumparová, Jindřich Klumpar, Salomena Klumparová, Alžběta Klumparová, Jan Klumpar, Lidmila Klumparová