Václav Chaur Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: mlynář
1614 koupil mlýn v Luži od Matěje Pušického, 1623 jej prodal svému švagrovi Zikmundovi Hrušovskému
1623 koupil mlýn po otci od matky své Doroty
1632 "na mlejně, jenž slove na Podolí pod městys Luže zůstávající"

Václav rodina

Manžel(ka): <NoName> (Oddáni)
Děti: Kateřina Chaurová
 

Václav odkaz

Rodiče: Jan Chaur, Dorota
Sourozenci: Kateřina Chaurová, Marta Chaurová, Jakub Chaur, Alžběta Chaurová, Jindřich Chaur