Jindřich Klumpar Muž Click to view the family tree

Narozen: 1-Srpen-1636
Úmrtí: 1711   + dle zápisu v GK

Povolání: podle SPPV 1651 syn řezníka v Luži, 12 let
truhlář
1674 koupil zahradu v Luži od Jana Zrůsta za 50 kop

Poznámky:
* Luže   2180/P7260060
+

Jindřich rodina

Manžel(ka): Salomena (Oddáni 1656)
Děti: Kateřina Klumparová, Kryštof Klumpar, Anna Klumparová, Jindřich Klumpar, Salomena Klumparová, Alžběta Klumparová, Jan Klumpar, Lidmila Klumparová, Ignác Klumpar
3.11.1706  - Stalo se obnoweni manželstwa kteryžto 50 let w manželstwu jsau zústawaly totiž osoby tyto...
matrika Luže 2182/P7250196

Jindřich odkaz

Rodiče: Jan Klumpar, Kateřina Chaurová
Sourozenci: Václav Klumpar, Anna Klumparová, Jan Klumpar, Martin Klumpar, Alžběta Klumparová, Dorota Klumparová