Salomena Žena Click to view the family tree

Úmrtí:      

Salomena rodina

Manžel(ka): Jindřich Klumpar (Oddáni 1656)
Děti: Kateřina Klumparová, Kryštof Klumpar, Anna Klumparová, Jindřich Klumpar, Salomena Klumparová, Alžběta Klumparová, Jan Klumpar, Lidmila Klumparová, Ignác Klumpar
3.11.1706  - Stalo se obnoweni manželstwa kteryžto 50 let w manželstwu jsau zústawaly totiž osoby tyto...
matrika Luže 2182/P7250196

Salomena odkaz

Rodiče:
Sourozenci: