Jan Hruša Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: syn Jana Hruši z Řepník

Jan rodina

Manžel(ka): Kateřina Sokolová (Oddáni 3-Únor-1710)
Děti:
odd. Řepníky
2236/P7240062

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: