Matěj Kyselo Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: 1719 v Trojovicích

Matěj rodina

Manžel(ka): <NoName> (Oddáni)
Děti:
 

Matěj odkaz

Rodiče: Jindřich Kyselo, Anna
Sourozenci: Jindřich Kyselo, Lidmila Kyselová, Marie Kyselová, Dorota Kyselová, Václav Kyselo