Jindřich Kyselo Muž Click to view the family tree

Narozen: 1628
Úmrtí:     1719 nežije

Povolání: v SPPV 1651 uveden jako švec z Trojovic, 23 let

Jindřich rodina

Manžel(ka): Anna (Oddáni)
Děti: Jindřich Kyselo, Matěj Kyselo, Lidmila Kyselová, Marie Kyselová, Dorota Kyselová, Václav Kyselo
 

Jindřich odkaz

Rodiče:
Sourozenci: