Karel Hubáček Muž Click to view the family tree

Narozen: 7-Březen-1787
Úmrtí:      

Poznámky:
* Velíková 9
matrika Lukov 4355, str. 2, foto 15

Karel odkaz

Rodiče: Jiří Galeta, Anna Plevová
Sourozenci: František Galeta, Josef Galeta