Jiří Šembera Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Poznámky: 1734 se přiženil k vdově Anně Turkové - Tiché a ujal grunt
(GK Březno 130/fol.313)

Jiří rodina

Manžel(ka): Anna Turková (Oddáni)
Děti:
 

Jiří odkaz

Rodiče:
Sourozenci: