Václav Pavlův Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     + před 1663 - vdává se jeho vdova Anna (GK Březno 3285/77)

Povolání: 1636 se ujímá gruntu po otci Martinovi
též nazývaný Václav Martin

Poznámky: z Dlouhé Lhoty (GK Březno 3285/77)
(GK Březno 3287/89)

Václav rodina

Manžel(ka): Anna (Oddáni)
Děti:
 

Václav odkaz

Rodiče: Martin Pavlův, <NoName>
Sourozenci: Dorota Pavlová, Lidmila Pavlová, Jan Pavlův, Kateřina Pavlová