Pavel Kulhavý Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: 1658 na vojně
(GK Březno 3285/265)

Pavel odkaz

Rodiče: Jan Kulhavý, <NoName>
Sourozenci: Jiřík Kulhavý, Václav Kulhavý