Václav Kulhavý Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     + před 1680
(GK Březno 3285/266)

Povolání: jinak Škopek
1624 koupil grunt po Mikuláši Škopkovi  v Sukoradech, poté, co si vzal jeho vdovu Dorotu. (GK Březno 3285/277)
(GK Březno 3287/292)

Václav rodina

Manžel(ka): Dorota Pavlová (Oddáni)
Děti: Kateřina Kulhavá, Lidmila Kulhavá
 

Václav odkaz

Rodiče: Jan Kulhavý, <NoName>
Sourozenci: Jiřík Kulhavý, Pavel Kulhavý