Jiří Král Muž Click to view the family tree

Jiří odkaz

Rodiče: Dušan Král, Albína Šimkovská
Sourozenci: Jarmila Králová, Lenka Králová