Kryštof Ebent Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     1681 nežije

Kryštof rodina

Manžel(ka): <NoName> (Oddáni)
Děti: Alžběta Ebentová
 

Kryštof odkaz

Rodiče:
Sourozenci: