Václav Havel Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: podruh z Hlíny

Václav rodina

Manžel(ka): Alžbìta Kyselová (Oddáni 6-Únor-1785)
Dìti:
odd. Hlína 2
matrika Žumberk 1063/P8110055

Václav odkaz

Rodièe:
Sourozenci: