Karel Kubr Muž Click to view the family tree

Narozen: 1861
Úmrtí:      

Povolání: hostinský u Bílého beránka, Stodůlky 51
syn Jana Kubra, rolníka z Ohrady a Marie Tůmové ze Stodůlek

Karel rodina

Manžel(ka): Juliana Nováková (Oddáni 30-Červen-1894)
Děti:
odd. Lidice

Karel odkaz

Rodiče:
Sourozenci: