Václav Šípek Muž Click to view the family tree

Narozen: 1829
Úmrtí:      

Povolání: obilní obchodník z Makotřas, majitel hostince v Malém Přítočně
syn Václava Šípka, rolníka z Makotřas a Alžběty Čacké z  Horoměřic

Poznámky:
* Makotřasy 35
+

Václav rodina

Manžel(ka): Josefa Šilhanová (Oddáni 4-Únor-1863)
Děti:
odd. Lidice
svědkové: Jan Teringer, rolník z Lidic,

Václav odkaz

Rodiče:
Sourozenci: