Karel Kühnl Muž Click to view the family tree

Narozen: 1909
Úmrtí: 1991    

Karel rodina

Manžel(ka): Marie Fejfarová (Oddáni)
Dìti: Karel Kühnl, Zbynìk Kühnl
 

Karel odkaz

Rodièe: František Kühnl, Marie Kožnarová
Sourozenci: Josef Kožnar - Kühnl, Vlasta Kühnlová, Ladislav Kühnl